Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг