​На 26 август Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и шестото си заседание

Общинските съветници от БСП и ДБ не подкрепиха Декларация в подкрепа на „Мини Марица – изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“.
На 26 август Общински съвет - Нова Загора проведе двадесет и шестото си заседание. В предварително обявения дневен ред бяха включени 18 точки. Оживени обсъждания предизвика предложението на общинския съветник от ПП Атака Стоян Пенев за приемане на Декларация в подкрепа на „Мини Марица – изток“ и ТЕЦ „Марица-Изток 2“, в която се съдържа и искане за преразглеждане енергийната политика на страната спрямо тях. В проведената дискусия, за жалост се видя разделение между местните парламентаристи. Общинските съветници от ПП ГЕРБ, Атака, ДПС и общинското ръководство, в лицето на кмета Николай Грозев, изразиха категорично своето безпокойство от заложените мерки в част „Енергетика“ на Плана за възстановяване и устойчивост и подкрепиха приемането на така предложената декларация. Те се обединиха около тезата за необходимостта от търсенето на най-добрите перспективи за бъдещето на енергийния комплекс, в интерес на енергийната сигурност и самостоятелност на страната и, в частност, за доброто на жителите на общината. Водени от тесни партийни интереси, общинските съветници от БСП и ДБ не подкрепиха декларацията, с което се поставиха в позицията на хора, подкрепящи предлагания от служебното правителство План за възстановяване и устойчивост, в който е планирано закриване на комплекса до трето тримесечие на 2025г.
След дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет - Нова Загора Маргарит Тодоров закри заседанието.