Извършена бе проверка на ремонта на ул.“ Св.Св. Кирил и Методий“ и стартиралите дейности по изграждането на новите водопроводи по проекта на ВиК Сливен

Днес кметът Николай Грозев и началникът на отдел „ТСУКС“ Пламен Юнгарев направиха проверка на ремонта на ул.“ Св.Св. Кирил и Методий“ и стартиралите дейности по изграждането на новите водопроводи по проекта на ВиК Сливен. Улица „Ангел Кънчев“ е сред първите пет, от които започва обновяването на над 15 км. водопроводна мрежа в града . Очаква се работата да продължи с улиците: „Цар Самуил“, „Добруджанска“, „3-ти март“ и „Изворна“. Общинското ръководство планира техния пълен ремонт, включващ нова асфалтова и тротоарна настилка, да започне през 2022г., след приключване на дейностите, изпълнявани от ВиК Сливен.
Вчера приключи асфалтирането на улична мрежа в селата Баня, Стоил войвода, Коньово, Съдиево и Кортен, като предстоят ремонти на улици в още 5 села на територията на общината.