Заповед №РД-12-556/07.07.2021 г. за образуване избирателна секция в Дом за стари хора, с. Баня