Нощен изглед на ремонтираната част на градски парк

Ж. к. „Загоре“ и кв. „Слънчев бряг" светят с ново LED осветление. По разпореждане на кмета на общината, цялата улична мрежа в двата квартала е обновена с нови енергоспестяващи LED лампи. „Осветеността в районите е значително подобрена. Продължаваме и с други участъци от градската мрежа, както и в селата, да сменяме уличното осветление“ – каза кметът Николай Грозев.
„За нас не са важни обещанията преди избори, а работата всеки ден и час, в интерес на гражданите на нашата община.“