Бюджет 2021, приет с Решение №259/28.01.2021 г. на Общински съвет - Нова Загора