Радио „Нова“ отпразнува 15-годишния си юбилей

Вечерта на 6 ноември новозагорското радио „Нова“ отпразнува 15-годишния си юбилей. Сред гостите на тържеството бяха: кметът на община Нова Загора - Николай Грозев; председателят на Общински съвет Нова Загора - Георги Николов; заместник-кметовете на общината - Светла Стоянова, Маргарит Тодоров, Ивайло Енев, както и Галина Славова – съсобственик на радиото. Заместник-кметът на общината Светла Стоянова поздрави от името на общинското ръководство всички празнуващи и пожела още дълги години Радио "Нова” да бъде сред информационните лидери в града ни. От името на кмета на община Нова Загора, тя връчи на Цанко Цанев, съсобственик и управител на Радио “Нова” Поздравителен адрес, Почетна грамота за принос в развитието на журналистиката в община Нова Загора и красива картина. От своя страна г-н Цанев благодари за високото признание и заяви, че Радио “Нова” ще продължи обективно и своевременно да информира за събитията и проблемите в община Нова Загора.