На вниманието на данъчно задължените лица, извършващи таксиметров превоз на пътници

На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Нова Загора за 2022 г., данъчно задължените лица заплащат годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер на 300,00 /триста/ лв.