Първо заседание на Общински съвет Нова Загора

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев, избраните кметове на населени места в общината и новите общински съветници положиха клетва днес (05.11.2015 г.),  при официалното си встъпване в длъжност. Церемонията на първото заседание на  новоизбрания Общински съвет Нова Загора се проведе от  10 часа в Заседателната зала на общината и бе водена от областния управител Димитър Сяров. Той поздрави присъстващите, като им пожела конструктивен диалог и мъдри решения в интерес на всички жители. Официални гости бяха представителите на Областна администрация Сливен – заместник-областният управител Камен Костов, секретарят Кирил Аврамов, юрист–консултът Валя Радева, както и Председателят на Общинска избирателна комисия – Нова Загора Сергей Дериволков.
Положилите клетва общински съветници и кметове на населени места бяха поздравени и от  заместник-кмета на Община Нова Загора Светла Стоянова. Тя имаше честта да връчи символите на властта на избрания за трети мандат кмет на общината г-н Николай Грозев.
От своя страна, градоначалникът изказа своята признателност за подкрепата, която му бе гласувана. „Още веднъж искам да благодаря за доверието, което ми оказаха новозагорци със своя вот. На Вас, общинските съветници, пожелавам успешен мандат. Нека след четири години се гордеем с постигнатите резултати.” – заяви той.
Областният управител покани най-възрастния от новоизбраните общински съветници Ирина Аврамова да ръководи първото заседание до избора на председател на Общински съвет Нова Загора. След тайно гласуване, за председател на местния парламент, с 20 гласа „За” бе избран  Георги Николов, който зае своето място и благодари на всички за гласуваното доверие. Избран бе съставът на Комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.