Проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора”


По Проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора” функционира и развива дейност Диспечърски център към Община Нова Загора. Той се намира се на ул. „24-ти май” № 2 и приема заявки за услуги всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Какви услуги се предоставят?

  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителя/;
  • заплащане на битови сметки;
  • заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Кой може да заяви ползване на услугите?

  • възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • хора, които са поставени под карантина от здравните власти.

Лица за контакт:
Цветанка Радева - 0885 885 590;
Зорница Матеева - 0878 887 062, 0878 887 047