Приключват ремонтите по четвъртокласната пътна мрежа на община Нова Загора

В горещите летни дни, към своя край е рехабилитацията на пътя Млекарево – Бял кладенец. С това приключват предвидените, в Капиталовата програма за 2020 г., ремонти по четвъртокласната пътна мрежа на Общината. Обновени бяха и участъците от пътя Нова Загора – Стоил войвода – Загорци – Събрано и Асеновец – Брястово – Караново.
Предстои рехабилитация на уличната мрежа в селата Питово и Еленово.