Проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

По Проект BG05M9OP001-2.101-0124 “Патронажна грижа в община Нова Загора” функционира и развива дейност Диспечерски център към Община Нова Загора. Той се намира се на ул. „24-ти май” № 2 и приема заявки за услуги всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Какви услуги се предоставят?

  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителя/;
  • заплащане на битови сметки;
  • заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Кой може да заяви ползване на услугите?

  • възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • хора, които са поставени под карантина от здравните власти.

Лица за контакт:
Цветанка Радева - 0885/885590; Зорница Матеева - 0878/887062, 0878/887047

Община Нова Загора изпълнява проект BG05M9OP001-2.101-0124 "Патронажна грижа в община Нова Загора"

Списък на одобрените кандидати за длъжността домашен помощник по проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

Списък на одобрените кандидати за длъжността шофьор по проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

Списък на одобрените кандидати за длъжността координатор дейности по проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

Обява за стартиране Проект "Патронажна грижа в община Нова Загора"

Заявление