Община Нова Загора започва проверка за вида на отпадъците на местата, предназначени за битови такива

Във връзка със зачестилите случаи на изхвърлени производствени отпадъци, автомобилни гуми, строителни отпадъци, в контейнерите за смет, Община Нова Загора започва проверка за вида на отпадъците на местата предназначени за битови такива. Изхвърляйки безразборно, гражданите и бизнеса затрудняват обслужването на съдовете, което води до нерегламентирано замърсяване и запълване на свободния обем, предназначен за събиране на битовата смет.
Уважаеми жители на община Нова Загора,
Молим, при препълнен контейнер във Вашия регион, не струпвайте отпадъците до него, а изчакайте той да бъде обслужен по график и да се освободи място за Вашия отпадък, в противен случай подлежите на санкции. При извършени от Вас нарушения, глобите за физически лица са от 300 до 1000 лв., за юридически – от 1400 до 4000 лв.
Напомняме Ви, че при извършване на ремонтни дейности, не се разрешава изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за смет. Редът е собственикът или извършващият ремонта да заяви контейнер за строителни отпадъци от фирма, притежаваща разрешително по чл. 35 от ЗУО. За съдействие, за осигуряване съдове за строителни отпадъци, моля звънете на тел.: 0457/ 5-70-33 и 0457/ 5-70-32, отдел „Екология, чистота и озеленяване“.
Уведомяваме Ви, че с цел улесняване почистването на дворовете два пъти годишно, през пролетта и есента, ще бъдат поставени контейнери, с вместимост 5 куб. м, на определени места. Призоваваме Ви да използвате по предназначение поставените съдове за различните по вид отпадъци, както и да обърнете сериозно внимание на задължението си за разделно събиране в различните по цвят контейнери за отпадъци.
При забелязване на нарушения, както и за нередности при изхвърлянето на отпадъци, подавайте сигнали на тел: 0457/ 5-70-33 и 0457/ 5-70-32, отдел „Екология, чистота и озеленяване“.