Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес: obs_nz@abv.bg