Бюджет 2020, приет с Решение №60/12.02.2020 на Общински съвет гр. Нова Загора