Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.01.2020 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за  определяне размера на  местните данъци на територията на Община Нова Загора

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес: obshina@nova-zagora.org