Започна засаждането на дървесни видове пред Пенсионерския клуб в жк "Загоре"

Ремонтът на пространството пред Пенсионерския клуб в жк „Загоре” е към своя край. Днес започва засаждането на дървесните видове в зелените площи. Червени сливи, кълбовидни акации и чинар ще включва ландшафтното оформление. Иглолистни видове ще завършат окончателно зеления облик на района.