Протокол за резултатите от проведеното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели