Доклад на комисията, определена с Решение № 778/29.05.2019 г. на Общински съвет Нова Загора да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора

Прикачен файл: