Изградена е колумбарийна стена в гробищния парк

Кметът на общината Николай Грозев изпълни заръката на пенсионерите от Нова Загора да изгради колумбарийна стена в гробищния парк. Техническото съоръжение представлява масивна стоманобетонна конструкция с кухини, предназначени за съхраняване на урни с праха на починали лица. На изградените две стени са налични общо 50 клетки, които могат да се използват от новозагорци, желаещи да изпратят близките си в последния им жизнен път по този начин.