Механизъм за лична помощ

ОБЩИНА НОВА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Информация

ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Декларация

Заявление

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИ

Декларация

Заявление