61-то заседание на ОбС – Нова Загора

На първи октомври Общински съвет Нова Загора проведе последното си заседание. В дневния ред бяха включени 11 точки, като допълнително бяха внесени още 2 точки.
На сесията бяха избрани временно изпълняващи длъжността „кмет на Община Нова Загора“ и временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство“.  Приет бе анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Нова Загора от социални услуги.
След изчерпване на точките, председателят на Общински съвет Нова Загора - д-р Константин Тачев закри заседанието.