Открита практика в ДГ „Слънчице“

На 13 март, в Детска градина „Слънчице”, се състоя  открита практика, с цел оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти от образователните институции по предучилищно образование  в общината.
Квалификацията е утвърдена със заповед на министъра на образованието и е включена в плана на Регионално управление на образованието  град Сливен. Тя се проведе със съдействието на старши експерт по предучилищно образование в РУО – Сливен – г-жа Дина Димитрова и Началника на отдел „ОМДСЗСП” – г-жа Соня Петрова.
Гости на децата от подготвителна група – 6 годишни „Мики Маус” бяха директори и учители от детските градини и подготвителните групи към училищата в град Нова Загора и общината.
С оглед на предстоящите топли месеци, учителите на групата – главен учител г-жа Ганка Саръмова и Милена Колева, компетентно бяха подбрали темата на обучаващата ситуация – „Изправност на велосипеда”, свързана с безопасността на движение по пътищата, с оглед съхраняване и опазване на най-скъпото – живота и здравето на децата.
С интерактивни форми и разнообразни методи на работа, по увлекателен начин, чрез основната дейност за тази възраст – играта, децата се запознаха с важни части на велосипеда и предпазното облекло на велосипедиста.  Показаха и своите познания по гражданско образование, като не пропуснаха да отбележат повода  си за гордост, че са новозагорци, свързан със създаването на първия велосипед в България, създаден от новозагореца Гено Арабаджията.
Затвърдиха знанията си за пътни знаци и маркировка.
С помощта на виртуална платформа се движиха безопасно със своя велосипед в градска среда, в която ги очакваха предизвикателствата на уличното движение.
С изпълнението на песни и стиховете за велосипеда, бъдещите първокласници от детска градина „Слънчице” , превърнаха събитието в незабравим празник, предоставяйки възможност на всички присъстващи, да се насладят на таланта им, знанията и уменията им за работа в екип.