План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Нова Загора за дейностите по управление на отпадъците през 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.11.2018 г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение на План-сметка за приходите и необходимите разходи на Община Нова Загора за дейностите по управление на отпадъците и Доклад относно одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: Област Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес:  obshtina@nova-zagora.org

Прикачен файл: