Регистър на Общински съвет за декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1