Покана

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза с ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ