Заповед №РД-12-414/12.06.2018 г. във връзка с настъпването на фаза на развитие "Восъчна зрялост" на житните култури пшеница и ечемик на територията на община Нова Загора, считано от 12.06.2018 г.