Във връзка с преминаването на електропроводи високо напрежение през землищата на населените места уведомяваме земеделските стопани да бъдат внимателни при започване на лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата