Започната процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти- частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55"Велико Търново - Гурково", обходен път на с. Асеновец