Заповед на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев във връзка с осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии