“Образователна интеграция на деца от ромското малцинство в детските градини на територията на Община Нова Загора”

“Образователна интеграция на деца от  ромското малцинство в детските градини на територията на Община Нова Загора”

 Стойност в лева на частта, финансирана с европейски средства – 150 000 евро /сумата е договорирана в евро, съгласно споразумение между Съвета на европейската банка, Фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и Община Нова Загора/.

Създадени са три нови групи всяка с по 20 деца на принципа на интернатите. Децата от “Квартал VI” (100% ромско население) в Нова Загора посещават  детските градини в селата Омарчево и Коньово, както и детска градина № 5 в град Нова Загора. Децата прекарват в детските градини 5 дни седмично и са на пълен пансион (три хранения на ден и нощувки). Транспортът от и до града през почивните дни е организиран. Децата в групите не са по-малки от четири годишна възраст.

Ремонтирани са три съществуващи общински сгради по проекта. Ремонтните дейности включват ремонт и обзавеждане на класните стаи, спалните помещения, санитарната инфраструктура, кухните, трапезариите.

Тип на публикацията: