Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения