Общински съвет Нова Загора проведе своето редовно 38-мо заседание

На 27 март 2018г. се състоя поредното редовно 38-мо заседание на Общински съвет Нова Загора. Председателят на ОбС Георги Николов предложи на вниманието на местните парламентаристи първоначален  дневен ред от  15 точки, към които бяха добавени още четири. Дискусии предизвика предложението по т.3  за одобряване на проект за символ на Община Нова Загора – Герб на Община Нова Загора. Комисията, избрана с Решение 503/21.12.2017г. на Общински съвет Нова Загора, с председател Георги Николов и членове: Иван Стоянов, уредник на ХГ „Руси Карабиберов“ и Андония Спасова, общински съветник и председател на Постоянната комисия по култура, вероизповедания и образование към ОбС  представи своя избор за Герб на Общината пред местните парламентаристи, като изтъкна и своите мотиви за решението, а именно смисъла на символиката изобразена на него. Предложеният проект е на Митьо Маринов Митев, като той представлява изправен златен кон на тюркоазено зелено поле, обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит. Зад коня има изобразени слънчеви лъчи, а върху щита са изрисувани тюркоазени клонки с плодове, символизиращи плодородието на родния край. Авторът е дал следното хералдическо обяснение на включения в конкурсния проект  за герб символи и цветове:
-      Щит – геройство и защита от беди, заема основно място в герба
-      Слънце- топлина, жизненост, младост, сила, даваща живот на всичко, асоциираща се със величието и независимостта на общината
-     Кон- типично български символ на силната и неукротима воля. Олицетворяващ храброст, сила, мощ, безстрашие и слава. Конят съвместява храбростта на лъва, зрението на орела, силата на бика, бързината на елена и ловкостта на лисицата. Култът към коня е засвидетелстван още от тракийските племена, а прабългарите са го включили като свещено тотемно животно, което е мотивирало автора да го включи в проекта. 
Цветът на конструкцията на герба и слънцето е цветът на златото. Свещен метал, символ на висша ценност и интелект. Златният цвят в хералдиката символизира могъщество и богатство, както и християнските ценности вяра, справедливост, милосърдие, смиреност. Фонът на герба е тюркоазено зелено, което символизира земята и небето в едно. Той е комбинация на зеленото като символ на надежда, изобилие и свобода и синьо, като честност, вярност и безупречност. Белият цвят е символ на съвършенството и означава благородство, откровеност, чистота и правдивост. Черният  - мъдрост и се свързва със сила и богатство. Авторът е включил в изображението и името „Нова Загора“, написано с бели букви в горната част на герба. 
След станалите кратки дебати предложеният проект за Герб на Община Нова Загора беше приет, като в тази връзка предстои промяна в Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Нова Загора
Обширна полемика предизвика разглеждането на резултатите от извършената цялостна инвентаризация в Исторически музей гр. Нова Загора и свързаните с това констатации по т. 4. От доклада представен от директора на културната институция Пейчо Пейчев за резултатите от проверката стана ясно, че са констатирани липси на голям брой движими културни ценности, нарушения при предаване на археологическите находки и правилата за съхранение на артефактите и множество други нередности. Повече от два часа бяха дискутирани грубото неглижиране и нарушаване на служебните задължения от уредниците и директорите на музея в продължение на 30 години, което ни лишава от ценни находки, които са от голямо значение не само за богатото културно-историческо наследство на нашата община, но и на страната като цяло. Изказаха се мнения за съмнение за злоупотреби. В тази връзка, болшинството общински съветници подкрепиха предложението кметът Николай Грозев да бъде упълномощен от Общински съвет Нова Загора, да предостави резултатите от инвентаризацията на съответните държавни компетентни органи, за да може те да преценят и потърсят отговорност на служителите, допуснали тези нарушения. След предоставената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят Георги Николов закри заседанието.