Заповед РД 12- 116/26.02.2018г. - Работен проект за извършване на дейности по организация на движението в зоната за платено паркиране (синя зона) гр. Нова Загора