Виза за проектиеане в кв. 69 по плана на гр. Нова Загора