Заповед № РД -12-55/25.01.2018 г. за забраните на паша на селскостопански животни горски територии - държавна собственост 2018 г.