Атобусни линии

РАЗПИСАНИЕ

НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

 

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1. НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – СОКОЛ – ЕЛЕНОВО – ПРОХОРОВО – 6.30  / без съб. и нед./; 13.30; 17.15;

2. НОВА ЗАГОРА – ЕЗЕРО – ДЯДОВО – БОГДАНОВО – ЛЮБЕНЕЦ – 6.00  / делнични дни/;

3. НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – СОКОЛ – ЕЛЕНОВО – ПРОХОРОВО – МЕЖДА – САВИНО – МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ – БОТЕВО – РОЗА – ЯМБОЛ – 7.30;

4. НОВА ЗАГОРА – КОНЬОВО – 6.30; 13.15;

5. НОВА ЗАГОРА – КОНЬОВО – МЛАДОВО – 7.30, 17.15;

„ДИНАС БУС” ООД

 

0889318787

 

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1. НОВА ЗАГОРА – СЪДИЕВО – КАМЕНОВО – НАУЧЕН – 7.30; 16.50;

2. НОВА ЗАГОРА – СЪДИЕВО – КАМЕНОВО – р.СТАРО СЕЛО – ЗЛАТИ ВОЙВОДА – МИН.БАНИ - СЛИВЕН – 6.00; 10:00; 12.00; 18.00;

3. НОВА ЗАГОРА – СТАРА ЗАГОРА – 8.15, 10.00, 13.15;

4. НОВА ЗАГОРА –  ЕЗЕРО – ДЯДОВО – БОГДАНОВО –ЛЮБЕНЕЦ – ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - РАДНЕВО – 10.30; 14.00;

„ДИНАС БУС” ООД

 

0889318787

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1. НОВА ЗАГОРА – КОРТЕН – БАНЯ –  6.45; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 17.15; 19.00;

2. НОВА ЗАГОРА – КОРТЕН –18.30 / делнични дни /;

3. НОВА ЗАГОРА – ЦЕНИНО – СЪД.ПОЛЕ –  8.00 ; 12.20; 16.45/без съб. и нед./;

4. НОВА ЗАГОРА – АСЕНОВЕЦ –БРЯСТОВО – КАРАНОВО –  10.45; 13.30; 16.45; 18.30/нощуващ/

5. НОВА ЗАГОРА – СТАРА ЗАГОРА / ПРЕЗ КАРАНОВО / - 6.45;

6. НОВА ЗАГОРА – ПОЛСКО ПЪДАРЕВО – ОМАРЧЕВО – ПИТОВО  – 7.15,13.30,17.30;

„ЗАГОРА ТРАНС Д.Д.” ООД

 

0885888871; 0888264775

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1. НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – БЯЛ  КЛАДЕНЕЦ – ПЕТ МОГИЛИ – НОВОСЕЛЕЦ – РАДЕЦКИ –7.15; 13.30/делн.дни/; 15.00 /съб. и нед./,17.20 /делн.дни/;

2. НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – ПЕТ МОГИЛИ – НОВОСЕЛЕЦ – РАДЕЦКИ – 11.30;

3. НОВА ЗАГОРА – СТ.ЗАГОРА / ПРЕЗ СЪБРАНО / - 7.10;

4. НОВА ЗАГОРА – РАДЕВО – МЛЕКАРЕВО – 6.10 / от 01.09. до 30.06 /;

„ЗАГОРА ТРАНС Д.Д.” ООД

 

0885888871; 0888264775

 

 

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1. НОВА ЗАГОРА – СЪДИЕВО – КАМЕНОВО – р.СТАРО СЕЛО – ЗЛАТИ ВОЙВОДА – МИН.БАНИ  - СЛИВЕН – 8.00; 14.00; 16.00;

2. НОВА ЗАГОРА –  ЕЗЕРО – ДЯДОВО – БОГДАНОВО – ЛЮБЕНЕЦ – ЛЮБЕНОВА МАХАЛА - РАДНЕВО – 7.30; 17.00;

3. НОВА ЗАГОРА – СТАРА ЗАГОРА – 11.00; 14.15;

4. НОВА ЗАГОРА – СТОИЛ ВОЙВОДА – ЗАГОРЦИ – СЪБРАНО – 6.30        / делн.дни/; 13.45;

5. НОВА ЗАГОРА – р.КРИВА КРУША – НОВО СЕЛО – ПАНИЧЕРЕВО – ЕДРЕВО – МИЛЕВО – ЗИМНИЦА – ШАНОВО – ЯГОДА – КАЗАНЛЪК – 8.30;

„СПЕЙС БУС” ООД

 

0885706310

Автобусни линии и начален час на тръгване

Превозвач

1.НОВА ЗАГОРА – РАДНЕВО – 9.30; 11.30;

”ТОНИ – 92 – М” ЕООД

0457 6 42 21; 0898794381