Решение № 24 от 13 март 2017 г. на Административен съд Сливен

Във връзка с входирано в Общински съвет Нова Загора на 15.11.2017 г. разпореждане на административен съдия С. Драгоманска от 09.11.2017 г., Общински съвет обнародва Решение № 24 от 13 март 2017 г., влязло в сила на 03 април 2017 г. , с което се отменя старата Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, приета с Решение № 236/27.10.2016 г.