Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

 

                         

Прикачен файл: