Община Нова Загора подготвя проекти за постигане на по-висок клас на енергийна ефективност

Екипът на кмета на Община Нова Загора Николай Грозев работи усилено по подготовката на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Схемата беше отворена в края на м. август, а кандидатстването ще бъде на два етапа. В съответствие с изискването на програмата, допустимите общини, сред които е и нашата, могат да кандидатстват с проекти за постигане на енергийна ефективност за жилищни сгради и за обществени сгради. „При подбора на обектите и подготовката на проектните предложения трябва да се съобразим с изискванията на програмата, сподели кметът Николай Грозев, но както винаги ние ще положим усилия, за да използваме максимално определения за Община Нова Загора ресурс. Вече провеждаме информационни срещи във връзка с кандидатстването по програмата, за да се запознае обществеността с изискванията”, уточни господин Грозев, като обърна внимание, че всички заинтересовани страни могат да потърсят информация на място в Общината.