Информационна среща с граждани на община Нова Загора

На 17 септември, 2015 г., в Пенсионерски клуб № 1 се проведе информационна среща, инициирана от общинското ръководство във връзка с информационна кампания по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. Срещата беше открита от председателя на пенсионерския клуб, г-жа Янка Танева, която представи присъстващите - г-н Николай Грозев, кмет на Община Нова Загора и г-жа Светла Стоянова, заместник-кмет. Г-жа Танева изказа радостта си, че именно в деня, когато се почита паметта на  Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, могат да подкрепят общинското ръководство като домакини на информационна среща и предостави думата на кмета Николай Грозев. Той се обърна с думи на благодарност за гостоприемството и обясни, че поводът, който събира толкова новозагорци,  е свързан с надеждите за по-добро бъдеще за града ни, с една нова възможност да се направи нещо в него – възможността, която ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. дава за обновяване на инфраструктурата и по-точно – подобряване на енергийната ефективност в гр. Нова Загора. Настоящото събитие е част от информационна кампания за популяризиране на възможностите, които се предоставят. „В рамките на тази процедура, Община Нова Загора е допустим бенефициент и ще може да кандидатства с проекти за енергийна ефективност, като 50 % от средствата са предвидени за сгради с обществено предназначение и 50 % - за жилищни сгради”, каза кметът и предостави думата на г-жа Стоянова да представи програмата. Тя обясни какви са основните изисквания за допустимост на жилищните сгради и основните стъпки, които трябва да се предприемат. Обърна внимание, че освен многофамилни жилищни сгради, в проектите могат да бъдат включени и  еднофамилни жилищни сгради, чиито собственици са социално слаби и са получавали помощи за отопление и отправи покана към заинтересованите страни да потърсят повече информация в общината, където ще им бъде оказано съдействие.
Присъстващите получиха информационни брошури и имаха възможност да отправят конкретни въпроси.