проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.06.2017г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.