Ново ученическо парламентарно ръководство в Нова Загора

Общински ученически парламент – Община Нова Загора е с ново ръководство. Антоанета Антонова Михнева от 9 клас на ПГТТ "Атанас Димитров" бе избрана за председател на проведената на 2 май работна среща. За отговорните постове на заместник-председатели на ученическото ръководство бяха избрани: Вилиана Кирова - 10 клас от СУ „Христо Ботев“; Станиела Станева – 9 клас от Професионална гимназия по селско стопанство и Пламен Петров – 11 клас от СУ „Иван Вазов“. След поздравленията по случай избирането на ново ученическо управление, техните предшественици разказаха за работата си през годините на своите приятели - възпитаниците на 4-те средни училища в града. Те пожелаха на добър час на новото ръководство и обогатяване традиционните дейности на Общински ученически парламент.