Промяна на работното време на Община Нова Загора

Уважаеми граждани, във връзка с високите летни температури и с цел осигуряване достъпа на гражданите до услуги, предоставяни от общинска администрация в по-хладните часове на деня, както и намаляване полагането на труд на открито през най-горещите часове на деня, съгласно Заповед № РД-12-778/27.07.2015 г. на кмета на Община Нова Загора, се променя работното време за периода от 28.07.2015г. до 07.08.2015г. включително, както следва:

1. За работниците и служителите, работещи на открито:
- За работещите на 8 часов работен ден: от 06:00ч. до 14:30ч. с 30 минути обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.

- За работещите на 4 часов работен ден: от 07:00ч. до 11:00ч.

2. За администрацията на Община Нова Загора: от 07:00ч. до 16:00ч. с 60 минути  обедна почивка от 12:00ч. до 13:00ч.

3. От 16:00ч. до 17:00ч. в деловодството на общината ще се осигури по един дежурен за обслужване на гражданите.