Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.06.2016 г. - 31.12.2016 г.