Създадена е организация за нормално протичане на изборите в общината

Кметът Николай Грозев информира, че организационно-техническата подготовка за предсрочните парламентарни избори на 26 март на територията на община Нова Загора е към края си. Създадена е много добра координация между Община Нова Загора, РУ на МВР, РИК. За всяко изборно помещение на територията на общината е осигурено необходимото оборудване. Във всички секции с над 400 избиратели са монтирани по две кабини, за да няма струпване на хора. Одобрена е транспортната схема за обслужване на секционните избирателни комисии на територията на новозагорска община.
Осигурено е помещение и всичко необходимо за обезпечаване на нормалния работен процес на РИК – Нова Загора.
Кметът Грозев напомня, че за времето от 07:00 часа до 21:00 часа на 26 март се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено-прилежащите им територии. Забранени са масови прояви на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред. 
С цел обезпечаване нормалното протичане на изборния процес, в Община Нова Загора ще има дежурни служители в изборния ден. Гражданите могат да звънят за справки по избирателните списъци на телефони: 0457/6 36 09; 5 70 44; 5 70 45; 0885 88045; 0884 702339 или да направят това на място в сградата на Общинска администрация, ул. „24 май” № 1.