Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Нова Загора

 

Обществени консултации

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.03.2017г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.