Изключително амбициозна капиталова програма в Община Нова Загора

Кметът Николай Грозев и неговият екип предложиха за поредна година мащабна капиталова програма, която, както подчерта кметът, е на 100 % финансово обезпечена. И в настоящата 2017 г. Общината встъпва с голям преходен остатък, който гарантира финансовата стабилност и дава увереност за по-нататъшното й развитие.
Освен многото улици, които ще бъдат основно ремонтирани в Нова Загора, в предложения бюджет са планирани средства и за ремонт на сградата на Историческия музей в центъра на града, изграждане на покрита трибуна и нови съблекални на Градския стадион, изграждане на паметник на освободителите от турско робство и изграждане на „Дом на Доброто“ на пророка на народа - Дядо Влайчо в с. Коньово.
Основен акцент в бюджет 2017 г. са заделените средства в размер на над 1 400 000 лв. за инвестиции в селата на общината. „През тази година ще обърнем съществено внимание на малките населени места. Ще инвестираме средства за подобряване на инфраструктурата на 21 села, като планираме ремонти на улици, нови площади, кметства, здравни служби, читалища и др.“ – сподели кметът Грозев.
Успоредно със заложените обекти в капиталовата програма, ще продължи санирането по Националната програма за енергийна ефективност и по ОП „Региони в растеж“. Вече са изцяло завършени дейностите по санирането на 9 блока в града. През 2017 г., ползвайки възможностите на програмите, очакванията на ръководството са за санирането на още 16 жилищни и обществени сгради.
Опасенията на кмета Николай Грозев и екипа му относно възможността за пълно изпълнение на амбициозната капиталова програма, не са свързани с липсата на финансов ресурс, а по-скоро с липсата на достатъчно фирми - с квалифицирани кадри, за изпълнението на строителните работи качествено и в срок.