Кметът Николай Грозев предприема действия за санкциониране на снегопочистващата фирма на град Нова Загора

След последния обилен снеговалеж обстановката на територията на град Нова Загора е усложнена. Кметът Николай Грозев разпореди предприемането на действия за санкционирането на „Сорико” ООД, във връзка с наличието на непочистени улици и кръстовища в града. В съответствие със сключения договор е изготвен Константивен протокол за забавяне и некачествено изпълнение на снегопочистването от страна на фирмата-изпълнител. За подобряване на пътната обстановка и облекчаване на гражданите, по нареждане на градоначалника, в почистването на Нова Загора са допълнително включени две специализирани машини на фирмата, поддържаща четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината. Към момента републиканската и четвъртокласната пътна мрежа са напълно проходими при зимни условия.
Ръководството на община Нова Загора отново призовава всички граждани да почистят площите около офиси, търговски помещения, жилищни сгради и гаражи.