Кметът Николай Грозев обяви 10 януари за неучебен ден

Поради неблагоприятните метеорологични условия и влошената зимна обстановка, със Заповед № РД-12-12/9.01.2017 г. кметът Николай Грозев удължава ваканцията на всички ученици на територията на община Нова Загора, като обявява 10.01.2017 г. за неучебен ден. Съгласно изискванията на чл. 105 ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината, кметът на общината може да обявява за училищата на територията на общината до три учебни дни за неучебни, в една учебна година. С издаването на горепосочената заповед се изчерпват  законовите правомощия на градоначалника за превантивни действия чрез обявяване на допълнителна ваканция.

ЗАПОВЕД № РД-12-12/9.01.2017 г.